Διαχείριση Parking

Αποτελεί μια ολοκληρωμένη εφαρμογή για διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων ενός σταθμού αυτοκινήτων. Καλύπτει ανάγκες υπηρεσιών πλυντηρίου / λιπαντηρίου , πωλητηρίου αναλωσίμων ειδών αυτοκινήτου, τροφίμων κλπ.

Περιγραφή

Αποτελείται από τις εξής οντότητες:

ΠΕΛΑΤΕΣ

 • Καταχώριση οχημάτων/πινακίδων
 • Διαχείριση απεριόριστων οχημάτων ανά πελάτη
 • Για μόνιμους πελάτες: διάστημα ισχύος συμβολαίου, χρέωση, τρόπος χρέωσης και δέσμευση θέσεων στάθμευσης.
 • Αυτόματη μαζική τιμολόγηση ανά μήνα και ανά όχημα για τους ενεργούς μόνιμους πελάτες
 • Διαχείριση ανεξόφλητων παραστατικών ανά πελάτη ή ανά όχημα
 • Alert για λήξεις συμβολαίων μόνιμων πελατών
 • Black list πελατών ή οχημάτων
 • Οικονομική εικόνα και καρτέλα πελατών

 

CHECK-IN/CHECK-OUT

 • Έκδοση εισιτηρίου εισόδου με barcode για τον πελάτη και για τον υπάλληλο (παρκαδόρο)
 • Καταχώριση και ενημέρωση της θέσης στάθμευσης μετά την στάθμευση του οχήματος
 • Τιμοκατάλογος χρονοχρέωσης στάθμευσης με απεριόριστα χρονικά διαστήματα
 • Αυτοματοποιημένη έκδοση παραστατικού κατά την έξοδο, μόνο με σκανάρισμα του barcode του εισιτηρίου
 • Alert κατά το check-out για οχήματα με οφειλές, λήξη συμβολαίου ή black listed
 • Απεριόριστες εκτυπώσεις και αναφορές (οχήματα που βρίσκονται στο parking, οχήματα που εισήλθαν ή εξήλθαν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στατιστική χρόνου παραμονής οχήματος  με ωριαία ανάλυση, κλπ)
 • Σύνδεση με σύστημα αναγνώρισης πινακίδων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 • Παραμετροποίηση και ορισμός θέσεων στάθμευσης (επίπεδο και αριθμός θέσης)
 • Οπτική on-line αποτύπωση της πληρότητας και διαθεσιμότητας του χώρου στάθμευσης ανά επίπεδο (με διαφορετικούς χρωματικούς συνδυασμούς για ελεύθερη θέση, κατειλημμένη θέση ή θέση μόνιμου πελάτη)

 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Προγραμματισμός και διαχείριση εργασιών πλυντηρίου / λιπαντηρίου
 • Αυτοματοποιημένη έκδοση παραστατικών
 • Τήρηση αποθήκης ειδών (π.χ. λάδια, φίλτρα, αρωματικά, κλπ)
 • Διαχείριση αγορών και πωλήσεων εμπορευμάτων
 • Καταχώριση και παρακολούθηση δαπανών
 • Οικονομική εικόνα και καρτέλα προμηθευτών
 • Πλήρως παραμετροποιημένη εφαρμογή για συμμόρφωση με ηλεκτρονική τιμολόγηση (MyDATA)
TOP